انجام پروژه‌های GIS و سنجش از دور

3+

با مهندسینی مجرب و فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و شهید بهشتی

با تجربه در زمینه پروژه‌های مشابه با موضوعات زیر:

GIS and RS-Adverتلفن: 09126861723

شامل:

– عمق‌سنجی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

– مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

– شاخص‌های خشکسالی

– تخمین و پایش انتشار گازهای گلخانه‌ای با استفاده از مدل‌سازی REDD

– شناسایی جزیره حرارتی شهری

– پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از استفاده از مدل ANP

– محاسبه بخار آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مودیس

– پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از HEC-GeoRAS

– محاسبه شوری خاک

– محاسبه حرارت سطح زمین

– مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از رگرسیون لجستیک

– نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه‌بندی شی‌گرا

– شناسایی آتش‌سوزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

– شناسایی آب و رطوبت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

– تولید نقشه‌های تنش گیاهی

– و …

3+

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.