دانلود The Principles of Geotourism

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

دانلودSpinel.IR_008043864421795865-2000

کتاب

Engineering rock mechanics

an introduction to the principles

John A. Hudson

John P. Harrison

Download

Home-icon3

.

Geotechnics-AdverMine-AdverGIS and RS-AdverMaterials-Adver

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.