دانلود فایل ارائه کاربردهای سنجش از دور در زمين شناسی

0

کاربردهای سنجش از دور در زمين شناسی

dl27efma

دانلود فایل ارائه “کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی” Download

امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا سنجش از دور جزء لاينفک بسياري از پروژه هاي زمين شناسي است. کشور ما نيز با در اختيار داشتن منابع معدني فراوان و نيز به دليل مستعد بودن نسبت به بلاياي طبيعي چون زمين لرزه نيازمند بهره گيري از پتانسيلهاي سنجش از دور براي اکتشاف معادن ومديريت بلايا است. در اين تحقيق سعي شده است به گوشه اي از توانمندي هاي فراوان سنجش از دور در زمين شناسي و با تاکيد بر اکتشاف معادن اشاره شود. در پايان با ذکر بخشي از فعاليتهاي انجام شده در اين زمينه ها پيشنهاداتي براي استفاده هر چه بيشتر از قابليتهاي سنجش از دور در زمين شناسي ارائه شده است.
زمين شناسي شامل مطالعاتي است در مورد شکل زمين، ساختارها و زير سطح زمين به منظور پي بردن به ايجاد فرايندهاي فيريکي و تغييرات پوسته زمين. به طور معمول از زمين شناسي براي اکتشاف و بهره برداري از منابع هيدروکربني و معدني به منظور توسعه و بهبود کيفيت زندگي اجتماعي استفاده مي شود. زمين شناسي همچنين شامل مطالعاتي در مورد بلاياي طبيعي همچون زمين لرزه، ريزش کوه، آتشفشان وغيره است و بنابراين يک فاکتور اصلي براي مطالعات ژئوتکتونيکي براي پروژه هاي عمراني و مهندسي است.
سيستم هاي سنجش از دور و تکنيک هاي پيش رفته پردازش تصاوير امکانات مناسبي را براي آناليزهاي مکاني، طيفي و زماني براي محققان، مديران و برنامه ريزان فراهم نموده است. از جمله مزاياي استفاده از سنجش از دور، مقرون به صرفه بودن آن وامکان به روز زساني سريع مي باشد. 
سنجش از دور به عنوان ابزاري براي استخراج اطلاعات در موردساختار سطح زمين و ترکيبات زير سطح زمين استفاده مي شود، اما اغلب ترکيب اطلاعات حاصل از سنجش از دور با ديگر منابع اطلاعاتي، مشاهدات دقيقتري را حاصل ميکند.
داده هاي چند طيفي با استفاده از منحني هاي بازتاب طيفي اطلاعات مفيدي در مورد سنگ شناسي وترکيبات سنگ ها به دست مي دهند. رادارها براي نمايش توپوگرافي و پستي و بلندي سطح استفاده مي شوند و بنابراين به ويژه هنگامي که با ديگر منابع داده ترکيب شوند بسيار مفيدند. سنجش از دور محدود به کاربردهاي مستقيم زمين شناسي نيست بلکه همچنين در پروژه هايي همچون طراحي مسير رسيدن به معادن و تهيه نقشه هاي اصلي زمين شناسي که اطلاعات 
زمين شناسي به آن ها مرجع مي شوند يا تلفيق مي شوند، کاربرد دارد. به طور کلي استفاده از تصاوير سنجش از دور در زمين شناسي مزاياي زير را در بر دارد:
الف) امکان ديد وسيع منطقه ب)توانايي آناليز باندهاي چند طيفي که با بهره گيري از آن ها امکان شناخت مواد مختلف در زمين بالا مي رود ج) قابليت تلفيق اطلاعات مختلف حاصل از سنجش از دور، مثلا تلفيق تصاوير اپتيکي با تصاوير راداري يا تصاوير حرارتي يا ترکيب اين تصاوير با داده هاي ارتفاعي و يا ديگر انواع اطلاعات چون نقشه هاي موضوعي، اندازه گيري هاي زمين شناسي و غيره که زمين شناس را به کشف ارتباط بين خصوصيات طبيعي پديده هاي مختلف زمين نايل مي سازد. 
کاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي را مي توان به موارد زير خلاصه کرد:
تهيه نقشه هاي ساختار زمين و آناليزهاي زمين، نمايش واحدهاي زمين شناسي، نمايش جابجايي هاي زمين، تهيه نقشه خطواره ها و شکستگي ها و تفسير زمين ساخت ناحيه بر اساس آن، اکتشاف معادن، نمايش بلاياي طبيعي ناشي از زمين، زمين گياه شناسي، زمين شناسي محيطي.

 

 

Home-icon3

.

.

Geotechnics-AdverMine-AdverGIS and RS-AdverMaterials-Adver

0

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.